30.05.15

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 czerwca 2015 r. na godz. 11:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej, przy ul. Warszawskiej 153.

Pełna treść ogłoszenia

26.05.15

Publikacja raportu rocznego za rok obrotowy 2014

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją raportu rocznego za rok obrotowy 2014:

Raport roczny za 2014 r.

18.05.15

Publikacja raportu za I kwartał 2015 r.

Szanowni Państwo, z przyjemnością przekazujemy w Wasze ręce raport okresowy Spółki za IV kwartał 2014 roku. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z jego treścią:

Raport okresowy za I kwartał 2015 r.

13.05.15

BBC S.A. w mediach

W mediach internetowych ukazały się kolejne artykuły na nasz temat:

debiutyNC.pl
Newconnector.pl

Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią.

17.04.15

Media o nas

W ostatnim czasie opublikowano artykuły dotyczące Beskidzkiego Biura Consultingowego S.A. na następujących portalach:

Interia Biznes
inwestycje.pl
GPW Media
Newconnector.pl
debiutyNC.pl
Bank PKO
Bank BPH

Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

26.03.15

Spotkanie członków oraz sympatyków Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu

25.03.2015 r. w hotelu Dębowiec w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie członków oraz sympatyków Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu. Beskidzkie Biuro Consultingowe zostało partnerem Banku Zachodniego WBK w zakresie przygotowania dokumentacji dotacyjnych dla przedsiębiorców w ramach rozpoczętej perspektywie budżetowej UE na lata 2014-2020.

Poniżej zamieszczamy prezentację ze spotkania dotyczącą możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorstw w ramach nowej perspektywy budżetowej  Unii Europejskiej.

BBC dotacje dla przedsiebiorstw

13.02.15

PUBLIKACJA RAPORTU ZA IV KWARTAŁ

Szanowni Państwo, z przyjemnością przekazujemy w Wasze ręce raport okresowy Spółki za IV kwartał 2014 roku. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

12.12.14

BBC na portalu Facebook

Zapraszamy do zapoznania się z naszym nowo powstałym profilem w serwisie społecznościowym Facebook pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/bbc.polska

30.05.14

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 czerwca 2014 r. na godz. 14:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej, przy ul. Warszawskiej 153.

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013.
9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 r., opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2013 r.
10. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.
11. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.
12. Podjęcie Uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2013 rok.
13. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie Uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru i zmiany art. 8 ust. 1 oraz art. 9 ust. 1 Statutu Spółki.
14. Podjęcie Uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pod linkiem pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami

26.05.14

Publikacja raportu rocznego

Szanowni Państwo, z przyjemnością przekazujemy w Wasze ręce raport roczny za 2013 rok. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.