AKCJONARIAT

– ABS Investment SA: 2.533.900 akcji stanowiących 61,81% głosów

– INTEGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INVEST SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA: 209.000 akcji stanowiących 5,10% głosów

– Sławomir Jarosz: 253.378 akcji stanowiących 6,18% głosów

– akcje własne: 92.685 akcji stanowiących 2,26% głosów