AKCJONARIAT

– ABS Investment SA: 2.049.000 akcji stanowiących 49,98% głosów

– INTEGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INVEST SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA: 209.000 akcji stanowiących 5,10% głosów

– Mateusz Bułka: 309.000 akcji stanowiących 7,54% głosów

– Sławomir Jarosz: 253.378 akcji stanowiących 6,18% głosów

– akcje własne: 92.685 akcji stanowiących 2,26% głosów

– Pozostali: 1.181.937 akcji stanowiących 28,94% głosów