AKCJONARIAT

– ABS Investment SA: 2.243.900 akcji stanowiących 54,74% głosów

– INTEGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INVEST SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA: 209.000 akcji stanowiących 5,10% głosów

– Mateusz Bułka: 309.000 akcji stanowiących 7,54% głosów

– Sławomir Jarosz: 253.378 akcji stanowiących 6,18% głosów

– akcje własne: 92.685 akcji stanowiących 2,26% głosów