Grupa kapitałowa

Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA nie jest jednostką zależną od innej jednostki. Spółka od kwietnia 2018 r. jest podmiotem dominującym wobec spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, w której posiada 100% udziałów. W dniu 30 maja 2018 r., Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. zbyło do spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe Sp. z o.o. zorganizowaną część przedsiębiorstwa tj. wyodrębnioną organizacyjnie, funkcjonalnie oraz księgowo działalność Spółki w zakresie doradztwa w szczególności usług doradczych przy pozyskiwaniu dotacji dla przedsiębiorstw, sporządzania wycen, analiz i innych opracowań ekonomicznych, a także usług w zakresie pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect oraz na Catalyst (jest to zarazem wyłączna działalność świadczona przez spółkę zależną).