KALENDARIUM INWESTORA

Harmonogram przekazywania raportów okresowych (skonsolidowanych):

1.    Raport za IV kwartał 2017 r. – w dniu 12 lutego 2018 r. (wykonane)
2.    Raport za I kwartał 2018 r. – w dniu 11 maja 2018 r. (wykonane)
3.    Raport za II kwartał 2018 r. – w dniu 13 sierpnia 2018 r. (wykonane)
4.    Raport za III kwartał 2018 r. – w dniu 13 listopada 2018 r.

Raport roczny Emitenta za rok 2017 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 24 maja 2018 r. (wykonane)