RADA NADZORCZA

Michał Więzik – Członek Rady Nadzorczej

Jest absolwentem Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 2010 roku związany jest z Beskidzkim Biurem Consultingowym S.A., pracując w charakterze Analityka finansowego. W latach 2011 – 2012 pracował również w Rubicon Partners Corporate Finance S.A. na stanowisku Dyrektora ds. rynku NewConnect. W latach 2010 – 2013 był również Członkiem Zarządu organizacji pozarządowej (stowarzyszenia). Od 2012 roku prowadzi działalność gospodarczą świadczącą m.in. usługi w zakresie doradztwa na rynku finansowym. Był Członkiem Rad Nadzorczych w spółkach: Agrotour S.A., Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A., TechVenture S.A. Obecnie jest Członkiem Rad Nadzorczych ATA S.A. oraz WZSAM S.A.

Jan Chrapek – Członek Rady Nadzorczej

Jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył także Podyplomowe Studium Bankowości oraz Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie ze stopniem Master of Business Administration. Posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte w sektorze bankowym. W latach 90-tych pracownik Górnośląskiego Banku Gospodarczego SA Oddział w Rybniku, gdzie piastował m. in. stanowisko Naczelnika ds. kredytów. Przez blisko 13 lat związany z bankiem PKO Bank Polski SA., pełniący funkcje kierownicze jako dyrektor dwóch oddziałów zarządzający zespołami ludzi liczącymi kilkadziesiąt osób i nadzorujący oddziały podporządkowane. Obecnie Pełnomocnik Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie. Doświadczony manager. Za swoje doskonałe wyniki sprzedaży w ramach banku PKO Bank Polski SA otrzymał liczne nagrody. Przeszedł szereg szkoleń z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu, negocjacji oraz skutecznej sprzedaży.

Maciej Dudek – Członek Rady Nadzorczej

Jest absolwentem Pomaturalnego Studium Administracji Publicznej w Bielsku-Białej. Pracę zawodową rozpoczął w 1990 r. w charakterze inspektora Wydziału Komunikacji w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej. W latach 1995­–1996 był związany z Miejskim Zarządem Dróg w Bielsku-Białej jako inspektor odpowiedzialny za bieżące utrzymanie dróg. Od 1996 r. prowadzi własną działalność gospodarczą. W latach 2004–2009 pełnił funkcję Dyrektora Oddziałów Dominet Banku S.A. w Wadowicach i Bielsku-Białej, zajmując się kompleksowym zarządzaniem franczyzowymi placówkami bankowymi. W 2007 r. objął stanowisko Dyrektora ds. handlowych w Beskidzkim Biurze Consultingowym Sp. z o.o., na którym pracował do 2009 r. Pełnił funkcję radnego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Porąbka.

Karina Skowronek – Członek Rady Nadzorczej

Obecnie Koordynator Punktu Konsultacyjnego KSU Funduszu Górnośląskiego SA. Zarządza zespołem doradców świadczących usługi wsparcia przedsiębiorczości w obszarze: finanse, marketing, aspekty prawne i podatkowe. Pełni rolę Akredytowanego Doradcy PK KSU w obszarze usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym oraz ogólnym w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej. Od 2014 Przewodnicząca Rady Punktów PK KSU w Polsce powołanej przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), stanowiącej ciało doradcze i opiniotwórcze dla PARP w zakresie świadczonych usług doradczych w ramach systemu KSU. Wieloletni Doradca Krajowego Systemu Usług: świadczenie usług informacyjnych, doradczych, szkoleniowych dla podmiotów gospodarczych, instytucji otoczenia biznesu, osób rozpoczynających działalność gospodarczą, jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyboru źródła finansowania projektów doradczych, szkoleniowych, innowacyjnych, inwestycyjnych, aplikowania o środki pomocowe, wypełniania dokumentacji, rozliczania projektów, promowania programów UE i zachęcania do korzystania. Zastępca Pełnomocnika Zarządu ds. Zamówień publicznych oraz Audytor Systemu Zarządzania Jakością Funduszu Górnośląskiego S.A. Oddział w Katowicach (od 2007r.) Koordynator i ekspert licznych projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ekspert licznych zespołów opiniotwórczych w zakresie wdrażania funduszy europejskich (PARP, Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, GARR SA). Trener i wykładowca Śląskiego Centrum Szkoleniowego

Agnieszka Macura – Członek Rady Nadzorczej

Radca prawny, wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach pod numerem Kt – 3099. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz stosunków międzynarodowych na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Doświadczenia zawodowe koncentrują się na współpracy z renomowaną kancelarią prawną, oraz prowadzeniu indywidualnej działalności gospodarczej świadczącej usługi na rzecz podmiotów gospodarczych.