PORTFEL INWESTYCYJNY

Na dzień 30 czerwca 2018 roku, w skład portfela inwestycyjnego Emitenta wchodziło 16 spółek, z czego 12 notowanych i 4 niebędące w publicznym obrocie (w tym udziały dwóch spółek z ograniczoną odpowiedzialnością).

W spółce Beskidzkie Biuro Consultingowe sp. z o.o. Emitent posiada 100% udziałów