ANALIZY EKONOMICZNE

Beskidzkie Biuro Consultingowe oferuje szeroki zakres usług związanych ze sporządzaniem opracowań ekonomicznych, finansowych i majątkowych. Ich celem jest  dostarczenie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji inwestycyjnych i strategicznych oraz perspektyw rozwoju przedsiębiorstw.

Zakres usług:

Spółka wykonuje następujące usługi:

  • przygotowanie biznes – planów dla potrzeb pozyskania kredytów i pożyczek,
  • analizy branż, produktów głównych graczy rynkowych, trendów produkcyjnych i konsumpcyjnych,
  • opracowanie opinii prawno – finansowych,
  • audyty projektów inwestycyjnych,
  • analizy opłacalności inwestycji,
  • analizy wrażliwości,
  • studia wykonalności inwestycji,
  • analizy due diligence,
  • dokumenty informacyjne, memoranda informacyjne, prospekty emisyjne.