INWESTYCJE KAPITAŁOWE

Beskidzkie Biuro Consultingowe lokuje nadwyżki finansowe w aktywa, w celu uzyskiwania zysków ze wzrostu ich wartości, ale oferuje również wyszukiwanie, analizę oraz realizację projektów inwestycyjnych w Spółkach poszukujących kapitału alternatywnego do kapitału dłużnego w oparciu o emisje papierów wartościowych.

Dzięki powiązaniom partnerskim, w szczególności ze spółką ABS Investment S.A., BBC ma dostęp do kapitałów oferowanych przez instytucje typu Venture Capital, „Aniołów Biznesu” oraz innych funduszy inwestycyjno-kapitałowych – krajowych i zagranicznych.

Więcej informacji w tym zakresie znaleźć można na stronie ABS Investment S.A. (www.absinvestment.pl).