KREDYTY I POŻYCZKI

Kredyty dla firm:

Kredyty dla firm głównie związane z finansowaniem bieżącej działalności i finansowaniem inwestycji – czyli pozyskiwanie finansowania zewnętrznego dla przedsiębiorstw stanowi ważny fundament świadczonych przez BBC usług. W tym obszarze działalności, Spółka współpracuje z kilkudziesięcioma bankami.

BBC uczestniczyło również w projektach konsorcjalnych mających na celu pozyskanie finansowania w kwotach od kilkunastu do stu milionów złotych z udziałem banków polskich i zagranicznych oraz innych instytucji finansowych.

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę i pomoc w zakresie:

  • kredytów komercyjnych – pozyskiwania komercyjnych kredytów bankowych (inwestycyjne, obrotowe, w rachunku bieżącym),
  • kredytów i pożyczek z dopłatami ze środków pomocowych,
  • kredytów pomostowych – pod przedsięwzięcia z dopłatami z funduszy unijnych,
  • restrukturyzacji kredytów bankowych,
  • kredytów refinansowych i pożyczek (kredytów) hipotecznych
  • pozyskiwaniu leasingów samochodów, maszyn oraz nieruchomości.

BBC oferuje również kompleksową obsługę (wniosek, analizy ekonomiczne), związaną z pozyskiwaniem finansowania w formie pożyczki z instytucji finansowych poza systemem bankowym.

BBC współpracuje z licznymi funduszami pożyczkowymi, których celem jest finansowe wspomaganie działalności przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie małych- i mikroprzedsiębiorstw. Dzięki współpracy z nami, wielu przedsiębiorców skorzystało z tego typu pożyczki przy zakładaniu własnego biznesu finansując bieżącą działalność lub inwestycje. Ta pomoc jest skierowana przede wszystkim dla nowych firm lub tych, które działają na niewielką skalę. W szczególności produkt adresowany jest do podmiotów, które napotykają problemy z uzyskaniem kredytu bankowego.

Nową linią biznesową, zapoczątkowaną w 2012 roku, jest udzielanie z własnych środków krótkoterminowych pożyczek dla podmiotów współpracujących, zwłaszcza w zakresie finansowania pomostowego.