WYCENY FINANSOWE

Beskidzkie Biuro Consultingowe oferuje usługi w zakresie wycen przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych, w tym sporządzanie modeli i prognoz finansowych. Wyceny wykonywane są w oparciu o powszechnie wykorzystywane do tego celu metody dochodowe, majątkowe, porównawcze i mieszane.

Wyceny odgrywają ważną rolę w ocenie efektów związanych z zarządzaniem finansami podmiotu. Pozwalają ocenić efektywność podejmowanych decyzji, a także wskazać newralgiczne komórki decyzyjne.

Istota wyceny przedsiębiorstw

Wyceny przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych, wykonywane są przede w następujących sytuacjach:

  • zmiana stosunków własnościowych, które oparte zostały na celach ekonomicznych, a także innym formom przenoszenia własności danego podmiotu,
  • zmiana stosunków użytkowania,
  • zmiana form organizacyjnych oraz ich restrukturyzacja,
  • zabezpieczenie czasowego zasilania finansowego,
  • określenie stawek z tytułu odszkodowań, podatku od wartości majątku, ubezpieczeń, wartości bieżącej akcji.

Wyceny przedsiębiorstw znajdują przede wszystkim szczególne zastosowanie przy przeprowadzaniu procesów przejęć i fuzji przedsiębiorstw pozwalając ustalić wartość możliwej do powstania synergii w procesie integracji podmiotów, oszacowania wnoszonego do spółki wkładu w formie aportu, czy też ubiegania się o środki zewnętrzne służące realizacji projektów inwestycyjnych.

Wyceny znaków towarowych

Ważnym elementem w ofercie BBC są WYCENY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNCH, w tym głównie wyceny znaków towarowych, marek dystrybucyjnych, marek produktowych i innych w zależności od potrzeb klienta.

W miarę rozwoju gospodarki rynkowej nastąpił wzrost znaczenia polskich firm na arenie światowej i znaki towarowe nabierają istotnego znaczenia w wartości przedsiębiorstw. BBC wyspecjalizowało się w wycenach znaków towarowych sporządzanych dla celów wniesienia aportu, określenia wysokości opłat licencyjnych, transakcji sprzedaży, optymalizacji podatkowych i innych.

Metody stosowane do wycen znaków towarowych to głównie: dochodowa, majątkowa, opłat licencyjnych, goodwill i mieszane. BBC przy realizacji wycen współpracuje z biegłymi rewidentami i uznanymi kancelariami audytorskimi, i prawnymi co gwarantuje dodatkowo ich rzetelność i niepodważalność.