22.01.13

Podpisanie umowy z Art NEW media S.A.

W dniu 21 stycznia 2013 r. BBC podpisało ze spółką Art NEW media S.A. z siedzibą w Warszawie umowę na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy.

Celem umowy jest wprowadzenie akcji serii K Spółki do obrotu na rynku NewConnect, współdziałania w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie ASO, oraz prowadzenia bieżącego doradztwa w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.