8.02.13

Podpisanie umowy z Leasing-Experts S.A.

W dniu 08 lutego 2013 r. BBC podpisało ze spółką Leasing-Experts S.A. z siedzibą we Wrocławiu umowę na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy.

Celem umowy jest wprowadzenie instrumentów finansowych Spółki do alternatywnego systemu obrotu, współdziałanie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie ASO oraz prowadzenia bieżącego doradztwa w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.