15.01.13

Podpisanie umowy ze spółką Nicolas Games S.A.

W dniu 15 stycznia 2013 r. BBC podpisało ze spółką Nicolas Games S.A. z siedzibą w Katowicach umowę na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy.

Mocą zawartej umowy Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. świadczyć będzie na rzecz spółki Nicolas Games S.A. usługi Autoryzowanego Doradcy, których celem jest wprowadzenie akcji serii M i N Spółki do obrotu na rynku NewConnect, współdziałania w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie ASO, oraz prowadzenia bieżącego doradztwa w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.