EBI 07/2012

20-11-2012

Wyznaczenie pierwszego dnia notowań instrumentów finansowych Spółki na rynku NewConnect

Zarząd spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 20 listopada 2012 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., podjął uchwałę Nr 1175/2012 w sprawie określenia 22 listopada 2012 roku, jako dnia pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących instrumentów finansowych Emitenta:

1). 2 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,
2). 1 175 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

Akcje notowane będą na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych, pod nazwą skróconą BBCONSULT i oznaczeniem BBA.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogdan Pukowiec – Prezes Zarządu

powrót