EBI 10/2012

07-12-2012

Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012

Zarząd spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 6 grudnia 2012 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o wyborze spółki POLAUDIT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod nr 552, do dokonania badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2012.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Wiceprezes Zarządu

powrót