EBI 10/2013

25-03-2013

Rozwiązanie umowy na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy

Zarząd spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Emitent”) informuje, iż w dniu 25 marca 2013 r. przestaje obowiązywać umowa na pełnienie przez Emitenta funkcji Autoryzowanego Doradcy na rzecz spółki Nicolas Games S.A. z siedzibą w Katowicach. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Wiceprezes Zarządu

powrót