EBI 11/2012

18-12-2012

Podpisanie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy

Zarząd Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 18 grudnia 2012 r. Emitent podpisał ze spółką Prymus S.A. z siedzibą w Tychach umowę na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy.

Mocą zawartej umowy Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. świadczyć będzie na rzecz spółki Prymus S.A. usługi Autoryzowanego Doradcy, w szczególności związane ze współdziałaniem w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie ASO, oraz prowadzeniem bieżącego doradztwa w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych spółki Prymus S.A. w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż zawarcie powyższej umowy stanowi realizację strategii Spółki w zakresie rozwoju nowego segmentu jej działalności, tj. świadczenia usług Autoryzowanego Doradcy, co w konsekwencji może mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową bądź finansową Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Wiceprezes Zarządu

powrót