EBI 12/2013

17-04-2013

Raport roczny za rok obrotowy 2012

Zarząd spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Emitent”, „Spółka”) w załączeniu przekazuje raport roczny Spółki za rok obrotowy 2012.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogdan Pukowiec – Prezes Zarządu

powrót