EBI 14/2013

08-05-2013

Raport okresowy za I kwartał 2013 roku

Zarząd spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej („Emitent”, „Spółka”) w załączeniu przekazuje raport okresowy za I kwartał 2013 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
BBC – Raport okresowy za I kwartał 2013 roku

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogdan Pukowiec – Prezes Zarządu