ESPI 04/2013

22-01-2013

Zmiana stanu posiadania akcjonariusza

Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 22 stycznia 2013 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi sporządzone przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta, Pana Macieja Dudka, w sprawie dokonanych przez Niego następujących transakcji nabycia i sprzedaży akcji Beskidzkiego Biura Consultingowego S.A.:

Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:

1. W dniu 22 listopada 2012 r. Maciej Dudek nabył 1.000 akcji Spółki po średniej cenie 3,62 zł za akcję;
2. W dniu 12 grudnia 2012 r. Maciej Dudek nabył 200 akcji Spółki po średniej cenie 3,60 zł za akcję;
3. W dniu 20 grudnia 2012 r. Maciej Dudek sprzedał 1.200 akcji Spółki po średniej cenie 3,70 zł za akcję;

Łącznie na rynku NewConnect w transakcjach sesyjnych dokonano nabycia 1.200 akcji Emitenta po średniej cenie 3,62 zł za akcję oraz sprzedaży 1.200 akcji Emitenta po średniej cenie 3,70 zł za akcję.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539).

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
22-01-2013 Bogdan Pukowiec Prezes Zarządu

powrót