Podpisanie Planu Połączenia

Informujemy, że w dniu dzisiejszym podpisaliśmy Plan Połączenia z Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie. Zapraszamy do zapoznania się z nim w sekcji https://bbi-polska.com/plan-polaczenia/

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 25 czerwca 2021 r.

Zarząd spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 czerwca 2021 r. na godz. 15:30. Zgromadzenie odbędzie się w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 67d lok. 26, 31-559 Kraków.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.

Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 2 czerwca 2021 r.

Zarząd spółki informuje o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 2 czerwca 2021 r. w Krakowie.

Powodem odwołania Zgromadzenia jest konieczność uwzględnienia w porządku obrad dodatkowych spraw, w tym zmiany siedziby Spółki na Kraków. Ponadto, liczba zarejestrowanych akcjonariuszy i ilość głosów na 2 czerwca 2021 r. nie dają gwarancji odbycia się Zgromadzenia i podjęcia niezbędnych uchwał, w tym zatwierdzenia sprawozdania finansowego i powołania nowego składu Rady Nadzorczej.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż zamierza niezwłocznie zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie w nowym terminie. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 2 czerwca 2021 r.

Informujemy o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 2 czerwca 2021 r. na godz. 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 67d lok. 26, 31-559 Kraków.

Pod linkiem pełna treść ogłoszenia.