RADA NADZORCZA

Michał Więzik – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jest absolwentem Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 2010 roku związany jest z Beskidzkim Biurem Consultingowym S.A., pracując w charakterze Analityka finansowego. W latach 2011 – 2012 pracował również w Rubicon Partners Corporate Finance S.A. na stanowisku Dyrektora ds. rynku NewConnect. W latach 2010 – 2013 był również Członkiem Zarządu organizacji pozarządowej (stowarzyszenia). Od 2012 roku prowadzi działalność gospodarczą świadczącą m.in. usługi w zakresie doradztwa na rynku finansowym. Był Członkiem Rad Nadzorczych w spółkach: Agrotour S.A., Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A., TechVenture S.A. Obecnie jest Członkiem Rad Nadzorczych ATA S.A. oraz WZSAM S.A.

Przemysław Psikuta – Członek Rady Nadzorczej

Jest doktorem nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia uzyskanym w Instytucie Finansów Akademii Finansów w Warszawie, absolwentem Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu w zakresie zarządzania finansami. Swoje doświadczenie zawodowe rozpoczynał od pracy w dziale analiz i informacji domu maklerskiego przy sporządzaniu rekomendacji inwestycyjnych oraz wycen spółek, jak również komunikacji z massmediami. Od 11 lat związany z działalnością doradczą w zakresie wycen przedsiębiorstw, wartości niematerialnych i prawnych, wprowadzania instrumentów finansowych do Alternatywnego Systemu Obrotu, pozyskiwania kapitału na rynku kapitałowym, jak również w formie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Posiada certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Łukasz Stanek – Członek Rady Nadzorczej

09.2011 – 11.2011 – Członek Komisji Rekrutacyjnej. Ocena pod względem formalnym i merytorycznym 475 wniosków aplikacyjnych uczestników w ramach działania 6.2 PO KL w zakresie projektu „Pierwszy Biznes – aktywizacja lokalnej społeczności”.

Od 01.03.2018 do nadal – kierownik projektu w ramach kadry zarządzającej projektem B+R w Eko Export S.A. Od 31.05.2018 do nadal – analityk finansowy w Beskidzkie Biuro Consultingowe Sp. z o.o.
Od 01.07.2017 do 30.05.2018 – analityk finansowy w Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
Od 01.03.2017 do 30.06.2017 – analityk finansowy w ABS Investment S.A.

Od 01.07.2008 do 28.02.2017 – analityk finansowy w Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. w Bielsku – Białej. Selekcja, pozyskiwanie wsparcia z funduszy unijnych oraz rozliczanie projektów związanych z rozwojem przedsiębiorczości (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) w zakresie programów: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Regionalny Program Województwa Śląskiego, Małopolski Regionalny Program Operacyjny, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Sporządzanie biznes planów, analiz finansowych, pozyskiwanie wsparcia kredytowego dla różnego rodzaju inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorczości m.in. na działalność inwestycyjną i bieżące potrzeby gospodarcze.

Od 2008 – 2018 – liczne szkolenia z zakresu pozyskiwania środków unijnych.

Od 01.09.2006 do 30.06.2008 – Specjalista ds. sprzedaży w Dominet Bank S.A. Sprzedaż bezpośrednia i obsługa klienta indywidualnego i biznesowego Sprzedaż kredytów hipoteczne, gotówkowe, samochodowe, sprzedaż kart kredytowych, obsługa związana z zakładaniem i prowadzeniem rachunków bankowych, udzielanie kredytów dla przedsiębiorców.

Od 01.01.2006 do 30.06.2006 – Specjalista ds. sprzedaży w Punkcie sprzedaży detalicznej Banku BPH S.A. w Bulowicach. Sprzedaż produktów bankowych dla klienta detalicznego. Pozyskiwanie wsparcia kredytowego na rozwój przedsiębiorczości – głównie dla mikroprzedsiębiorstw.

Wykształcenie – ukończone studia wyższe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, na kierunku finanse i bankowość.)

Bartłomiej Wilusz – Członek Rady Nadzorczej

Jest absolwentem Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach, kierunku Finanse i Bankowość. Pracę zawodową rozpoczął w 1994 r. jako Kasjer złotowo- walutowy w ING Bank Śląski Oddział Regionalny w Bielsku-Białej, następnie został Kierownikiem Oddziału ds. Detalicznych oraz Dyrektorem Oddziału ds. Detalicznych. W latach 2012-2014 prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa ubezpieczeniowego i finansowego. W tym okresie zarządzał S.C. Dom-Bart jako współwłaściciel prowadząc franczyzowy oddział Getin Noble Banku S.A. W okresie od 2014-2015 r. pracował w Banku Pocztowym S.A. na stanowisku Dyrektora Bankowości Pocztowej. Od 2015 roku pracuje w Dawn Foods Poland Sp. z o.o. na stanowisku Distribution Account Manager.

Agnieszka Macura – Członek Rady Nadzorczej

Radca prawny, wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach pod numerem Kt – 3099. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz stosunków międzynarodowych na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Doświadczenia zawodowe koncentrują się na współpracy z renomowaną kancelarią prawną, oraz prowadzeniu indywidualnej działalności gospodarczej świadczącej usługi na rzecz podmiotów gospodarczych.