RELACJE INWESTORSKIE

Jako podmiot publiczny notowany na rynku NewConnect od roku 2012 podlegamy obowiązkom informacyjnym. Po lewej stronie znajdują się sekcje menu poświęcone zagadnieniom związanym z naszym publicznym statusem.