KALENDARIUM INWESTORA

Harmonogram przekazywania raportów okresowych:

1. raporty roczne jednostkowy i skonsolidowany za rok 2020 r. – w dniu 17 marca 2021 r.,
2. raport za I kwartał 2021 r. – w dniu 10 maja 2021 r.,
3. raport za II kwartał 2021 r. – w dniu 9 sierpnia 2021 r.,
4. raport III kwartał 2021 r. – w dniu 8 listopada 2021 r.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie opublikował raportów jednostkowego i skonsolidowanego za IV kwartał 2020 r., korzystając z uprawnienia wskazanego w §6 ust. 10a. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.