O nas

W lutym 2021 r. Spółka zbyła wszystkie aktywa, a w dniu 8 marca 2021 r. podpisała z EKIPA HOLDING S.A. Term Sheet mający za przedmiot szczegóły przeprowadzenia procesu połączenia Spółki z EKIPA HOLDING S.A.