Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 czerwca 2015 r. na godz. 11:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej, przy ul. Warszawskiej 153.

Pełna treść ogłoszenia

Publikacja raportu rocznego za rok obrotowy 2014

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją raportu rocznego za rok obrotowy 2014:

Raport roczny za 2014 r.

Publikacja raportu za I kwartał 2015 r.

Szanowni Państwo, z przyjemnością przekazujemy w Wasze ręce raport okresowy Spółki za IV kwartał 2014 roku. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z jego treścią:

Raport okresowy za I kwartał 2015 r.

BBC S.A. w mediach

W mediach internetowych ukazały się kolejne artykuły na nasz temat:

debiutyNC.pl
Newconnector.pl

Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią.