EBI 01/2012

06-11-2012

Uzyskanie dostępu do systemu EBI

Zarząd spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 5 listopada 2012 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przydzieliła Emitentowi dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI). W związku powyższym Emitent rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.

Podstawa prawna: §10 Załącznika do Uchwały Nr 646/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 maja 2011 roku „Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Wiceprezes Zarządu

powrót