EBI 03/2012

12-11-2012

Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2012 roku

Zarząd spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż raport kwartalny za III kwartał 2012 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI w dniu 14 listopada 2012 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Wiceprezes Zarządu

powrót