EBI 03/2013

13-01-2013

Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego

Zarząd Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Emitent”), przekazuje do publicznej wiadomości informację dotyczącą zakresu stosowanych przez Emitenta zasad określonych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego rozmiar: 1708.8 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Pukowiec – Prezes Zarządu

powrót