EBI 05/2012

14-11-2012

Raport okresowy za III kwartał 2012 roku

Zarząd spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej („Emitent”, „Spółka”) w załączeniu przekazuje raport okresowy za III kwartał 2012 roku, zawierający jednostkowe dane finansowe Emitenta oraz skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
BBC_121114_raport kwartalny-IIIkw.pdf rozmiar: 3595.9 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogdan Pukowiec – Prezes Zarządu

powrót