EBI 08/2012

30-11-2012

Podpisanie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy

Zarząd Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 30 listopada 2012 r. Emitent podpisał ze spółką Leśne Runo S.A. z siedzibą w Warszawie umowę na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy.

Mocą zawartej umowy Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. świadczyć będzie na rzecz spółki Leśne Runo S.A. usługi Autoryzowanego Doradcy, w szczególności związane ze współdziałaniem w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie ASO oraz prowadzenia bieżącego doradztwa w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Leśnego Runa S.A. w ASO.

Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż zawarcie powyższej umowy ma istotne znaczenie dla rozwoju Beskidzkiego Biura Consultingowego S.A. w nowym segmencie działalności Spółki, tj. świadczenia usług Autoryzowanego Doradcy, co w konsekwencji może mieć istotny wpływ na jego sytuację gospodarczą, majątkową bądź finansową.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Wiceprezes Zarządu

powrót