EBI 09/2012

07-12-2012

Zmiana osoby pełniącej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zarząd spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 6 grudnia 2012 roku, Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu do funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Rafała Budnego, pełniącego do tej pory funkcję członka organu.

Pan Jerzy Pryszcz, pełniący dotychczas funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, obecnie pełni funkcję członka organu.

Zarząd jednocześnie informuje, iż skład osobowy organu nie uległ zmianie.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Wiceprezes Zarządu

powrót