ESPI 03/2013

22-01-2013

Zmiana stanu posiadania akcjonariusza   

Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 22 stycznia 2013 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi sporządzone przez Członka Zarządu Emitenta, Pana Sławomira Jarosza, w sprawie dokonanych przez Niego oraz podmiot powiązany następujących transakcji nabycia i sprzedaży akcji Beskidzkiego Biura Consultingowego S.A.:

Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:

1. W dniu 7 stycznia 2013 r. Podmiot powiązany nabył 170 akcji Spółki po średniej cenie 3,55 zł za akcję;
2. W dniu 15 stycznia 2013 r. Podmiot powiązany nabył 5.000 akcji Spółki po średniej cenie 3,50 zł za akcję;
3. W dniu 15 stycznia 2013 r. Sławomir Jarosz sprzedał 2.280 akcji Spółki po średniej cenie 3,50 zł za akcję;

Łącznie na rynku NewConnect w transakcjach sesyjnych dokonano nabycia 5.170 akcji Emitenta po średniej cenie 3,50 zł za akcję oraz sprzedaży 2.280 akcji Emitenta po średniej cenie 3,50 zł za akcję.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539).

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
22-01-2013 Bogdan Pukowiec Prezes Zarządu

powrót