ESPI 05/2013

31-01-2013

Zmiana stanu posiadania akcjonariusza

Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 31 stycznia 2013 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi sporządzone przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta, Pana Jerzego Pryszcza, w sprawie dokonanych przez Niego następujących transakcji nabycia i sprzedaży akcji Beskidzkiego Biura Consultingowego S.A.:

Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:

1. W dniu 30 listopada 2012 r. Jerzy Pryszcz sprzedał 1.550 akcji Spółki po średniej cenie 2,90 zł za akcję;
2. W dniu 30 listopada 2012 r. Jerzy Pryszcz nabył 10 akcji Spółki po średniej cenie 3,00 zł za akcję;
3. W dniu 03 grudnia 2012 r. Jerzy Pryszcz sprzedał 1.010 akcji Spółki po średniej cenie 3,02 zł za akcję;
4. W dniu 04 grudnia 2012 r. Jerzy Pryszcz sprzedał 150 akcji Spółki po średniej cenie 3,00 zł za akcję.

Łącznie na rynku NewConnect w transakcjach sesyjnych dokonano sprzedaży 2.710 akcji Emitenta oraz zakupu 10 akcji Emitenta.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539).

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
31-01-2013 Sławomir Jarosz Wiceprezes Zarządu