1.01.13

Sprzedaż udziałów Spółki Korporacja Capital

W dniu 31 grudnia 2012 r. Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. sprzedało za cenę 950 tys. zł, 100% udziałów spółki Korporacja Capital Sp. z o.o. Handel-Finanse-Inwestycje z siedzibą w Bielsku-Białej spółce ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej. Udziały te stanowiły 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki.