29.05.13

Zwołanie ZWZ na dzień 24 czerwca 2013 r.

Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 1 i art. 402 2 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 czerwca 2013 r. na godz. 12.00.

Szczegółowy porządek obrad dostępny jest w zakładce „Walne Zgromadzenia” lub w Raporcie bieżącym EBI nr 15/2013