Publikacja raportu za III kwartał

Szanowni Państwo, z przyjemnością przekazujemy w Wasze ręce raport okresowy Spółki za III kwartał 2013 roku. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

Publikacja raportu za II kwartal

Zapraszamy do zapoznania się z raportem spółki za II kwartał 2013 r.

Zwołanie ZWZ na dzień 24 czerwca 2013 r.

Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 1 i art. 402 2 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 czerwca 2013 r. na godz. 12.00.

Szczegółowy porządek obrad dostępny jest w zakładce „Walne Zgromadzenia” lub w Raporcie bieżącym EBI nr 15/2013

Podpisanie umowy z Leasing-Experts S.A.

W dniu 08 lutego 2013 r. BBC podpisało ze spółką Leasing-Experts S.A. z siedzibą we Wrocławiu umowę na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy.

Celem umowy jest wprowadzenie instrumentów finansowych Spółki do alternatywnego systemu obrotu, współdziałanie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie ASO oraz prowadzenia bieżącego doradztwa w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Telekomunikacyjnym Telgam S.A.

W dniu 08 lutego 2013 r. BBC podpisało ze spółką Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telgam S.A. z siedzibą w Jaśle umowę na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy.

Celem umowy jest wprowadzenie instrumentów finansowych Spółki do alternatywnego systemu obrotu, współdziałanie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie ASO oraz prowadzenia bieżącego doradztwa w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Podpisanie umowy z Art NEW media S.A.

W dniu 21 stycznia 2013 r. BBC podpisało ze spółką Art NEW media S.A. z siedzibą w Warszawie umowę na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy.

Celem umowy jest wprowadzenie akcji serii K Spółki do obrotu na rynku NewConnect, współdziałania w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie ASO, oraz prowadzenia bieżącego doradztwa w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Podpisanie umowy ze spółką Nicolas Games S.A.

W dniu 15 stycznia 2013 r. BBC podpisało ze spółką Nicolas Games S.A. z siedzibą w Katowicach umowę na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy.

Mocą zawartej umowy Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. świadczyć będzie na rzecz spółki Nicolas Games S.A. usługi Autoryzowanego Doradcy, których celem jest wprowadzenie akcji serii M i N Spółki do obrotu na rynku NewConnect, współdziałania w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie ASO, oraz prowadzenia bieżącego doradztwa w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Sprzedaż udziałów Spółki Korporacja Capital

W dniu 31 grudnia 2012 r. Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. sprzedało za cenę 950 tys. zł, 100% udziałów spółki Korporacja Capital Sp. z o.o. Handel-Finanse-Inwestycje z siedzibą w Bielsku-Białej spółce ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej. Udziały te stanowiły 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki.

Podpisanie umowy ze spółką Prymus S.A.

W dniu 18 grudnia 2012 r. BBC podpisało ze spółką Prymus S.A. z siedzibą w Tychach umowę na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy.

Mocą zawartej umowy Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. świadczyć będzie na rzecz spółki Prymus S.A. usługi Autoryzowanego Doradcy, w szczególności związane ze współdziałaniem w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie ASO, oraz prowadzeniem bieżącego doradztwa w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych spółki Prymus S.A. w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Podpisanie umowy ze spółką Leśne Runo S.A.

W dniu 30 listopada 2012 r. BBC podpisało ze spółką Leśne Runo S.A. z siedzibą w Warszawie umowę na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy.

Usługi będą polegały na współdziałaniu w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie ASO oraz prowadzenia bieżącego doradztwa w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Leśnego Runa S.A. w ASO.